Bezpečne zabalená zásielka v pevnej plastovej obálke