Britská vláda nevylúči vyšetrovanie únikov informácií