„Gigy“ – výraz pre krátkodobú prácu, ktorý je trendom u mladých ľudí v súčasnosti