Staroveká teória medicíny: sme schopní určiť jej úlohu dnes?