2021: Rok, kedy pochováme antény. Pripravte sa na zmenu